Otrzymaj matematycznego opiekuna!

Znajdujesz się na platformie z zadaniami matematycznymi, dostosowanymi do uczniów szkół podstawowych oraz studentów. W trakcie nauki jesteś pod stałą opieką i w każdej chwili możesz liczyć na naszą pomoc.
System

Rozwijamy narzędzie, które rewolucjonizuje nauczanie matematyki, opiekując się uczniem od szkoły podstawowej aż do zakończenia jego edukacji - w szkole zawodowej, liceum czy też renomowanych uczelniach technicznych.

Dysponujemy zadaniami z matematyki - zaczynając od matematyki elementarnej, kończąc na kursach dla studentów z zakresu analizy matematycznej, algebry, logiki, teorii mnogości, matematyki dyskretnej, rachunku prawdopodobieństwa, równań różniczkowych i analizy zespolonej.

Naszą siłą jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji procesu nauki. Bazując na doświadczeniach ucznia system dobiera zadania adekwatne do jego umiejętności. Wykazujemy się wysoką skutecznością w diagnozie problemów i potrzeb uczniów.

Pracujemy z uczniami na różnych poziomach umiejętności. Pomagamy z zaległościami, jak również pracujemy z uczniami nie mającymi trudności z nauką. Wspomagamy przygotowanie do konkursów matematycznych.

Zwiększamy atrakcyjność nauki, dzięki rozbudowanemu systemowi motywacji. Wirtualne nagrody otrzymywane podczas rozwiązywania zadań sprawiają, że nasi uczniowie chętniej uczą się matematyki.

Nasze projekty
logo zakochaj wię w Warszawie

Warszawa

Na poziomie szkół podstawowych wspieramy w Warszawie prowadzenie zajęć matematycznych za pomocą zeszyt.online. Współpracujemy na poziomie dzielnic. Loginy i hasła uczniowie otrzymują od swoich nauczycieli szkolnych. Pomoc organizacyjną zapewniają dzielnicowe wydziały oświaty.

logo MiNI PW i FE

Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy

Zainteresowanych zapoznaniem się z możliwościami systemu na poziomie klas IV szkół podstawowych zapraszamy do projektu realizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej:

Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy
eksperyment 2019/2020

Eksperyment Rzewnie 2019/2020

Sprawdzaliśmy możliwości zeszyt.online jako narzędzia wspierającego przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki eksperymentu
Współpraca

Zapraszamy do współpracy administrację publiczną i samorządy. Jesteśmy gotowi do uruchomienia systemu zeszyt.online w szkołach po uzyskaniu wsparcia w utrzymaniu infrastruktury i współfinansowaniu dalszych prac badawczo-rozwojowych.

Zachęcamy do współpracy zarówno pojedynczych naukowców jak również zespoły z innych uczelni wyższych. Interesuje nas sztuczna inteligencja, psychologia, dydaktyka, aspekty społeczne edukacji. Pod pewnymi warunkami udostępniamy nasze wewnętrzne narzędzia oraz badawcze wersje systemu, które umożliwiają przeprowadzanie specyficznych badań.

Poszukujemy podmiotów gotowych zainwestować w edukację przyszłego pokolenia Polaków. Zainteresowanych współfinansowaniem rozwoju edukacji prosimy o kontakt. Firmy i osoby prywatne będą mogły pozostać anonimowe albo wyszczególnione jako oficjalni sponsorzy. Tym samym uzyskają tytuł "Patrona polskiej edukacji" oraz będą miały możliwość podpisania umowy współpracy. Ich wkład będzie promowany na stronach projektu oraz na terenie wspieranej gminy. Będą miały możliwość wyboru miasta lub całej gminy, w której uruchomimy system.
skontaktuj się, aby uzyskać szczegóły

Formularz kontaktowy

Aktualnie nie ma możliwości indywidualnego zgłaszania pojedynczych uczniów.

Ładowanie